VINEX ATLAS

onderzoek, publicaties

jaar: 2008

type: boek

status: 18 december 2008 verschenen

team: Jelte Boeijenga, Jeroen Mensink

grafisch ontwerper: Joost Grootens

uitgever: Peter de Winter, Uitgeverij 010

met medewerking van: Bob Mantel, Kim Wiggers, Paul Geurts, Erwin Zomers, Arjen Zaal

fotograaf: Kees Hummel

vertaler: John Kirkpatrick

zie ook:  Vinex Atlas

recensie Bernard Hulsman:  in NRC HandelsbladDe Vinex Atlas is een compleet, documenterend overzicht van de bouwproductie volgens het programma van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. Alle Vinexwijken zijn hiertoe geïnventariseerd. Circa 50 wijken worden uitgebreid gedocumenteerd en beschreven met o.a. een luchtfoto en een duidelijke plantekening. Hiernaast bevat de Vinex Atlas een volledig tabellarisch overzicht van alle (circa 120) Vinexwijken en deelplannen. Alle deelplannen worden in kengetallen beschreven en hierdoor onderling vergelijkbaar gemaakt.


Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar en op welke manier de totale bouwopgave is gerealiseerd. Een inleidend essay beschrijft de achtergrond en ontwikkeling van de Vinex, zowel het beleid als de praktijk. De Vinex Atlas genereert een compleet overzicht van de Vinexproductie waarbij niet alleen de wijken worden beschreven die de afgelopen jaren de (vak)media hebben gehaald, maar waarbij juist recht wordt gedaan aan de omvang van en diversiteit binnen de enorme bouwopgave van ruim 800.000 gebouwde woningen.

Omslag Vinex Atlas.


Tabelarisch overzicht van alle vinexlocaties van Nederland.

Uitgebreide beschrijving van 52 wijken, met luchtfoto van voor de start, kaart van de stand van zaken (2008) en diagrammen met informatie over gebruik, type woningen en aantallen.
Van de in totaal 52 wijken, zijn in 36 daarvan deelplannen uitgelicht op een groter schaalniveau.
Foto’s van Kees Hummel laten het beeld op maaiveld zien.


Mark