Stromen En Verblijven

publicaties, onderzoek


jaar: 2013

type: onderzoek

grafisch ontwerper: Studio Joost Grootens

partner: CROW

team: Jeroen Mensink, Rob Aben, Katusha Sol, Veronika Kovacsova, Mara Pellizzari, Marleen Hovens, Hillie Talens en Inge Paessens

uitgeverij: NAI/010 en CROW

fotograaf: Kees Hummel

links:  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (voorheen Stimuleringsfonds voor Architectuur)

zie ook: openbaar gesprek in Arcam, Amsterdam


Een goed verkeersontwerp resulteert in een efficiënte en op een veilige doorstroming gerichte buitenruimte, terwijl een goede openbare ruimte prettig is om te verblijven. De twee vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, hebben verschillende uitgangspunten die vaak loodrecht op elkaar staan. Stromen en verblijven brengt voor het eerst beide vakdisciplines bij elkaar en onderzoekt hoe verkeerskundige ontwerpeisen samen kunnen gaan met een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte.
Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is noodzakelijk voor een optimale inrichting van de openbare ruimte. Met name bij belangrijke verkeersaders waarnaast ook wonen, werken, fietsen, wandelen en winkelen plaatsvinden. In een aantal essays gaan deskundigen in op de verschillen tussen beide disciplines, tien voorbeeldprojecten zoals de Piet Heinkade in Amsterdam, de Loolaan in Apeldoorn en de Maasboulevard in Maastricht laten de praktijk zien. Met een uitgebreid glossarium achterin het boek wordt een aanzet gegeven voor een gemeenschappelijke taal.

Stromen en verblijven
Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte

Redactie: Jeroen Mensink

Auteurs: Rob Aben, Jan Brouwer, Marleen Hovens, Hans Ibelings, Jeroen Mensink, Heiko Miskotte, Ton Schaap, Hillie Talens

€ 34,50 | verschenen op 5 september 2013 | Nederlands ISBN 978-90-6450-791-5 | hardcover | 140p | 21x29,7 cm | geïllustreerd (kleur) | fotografie: Kees Hummel | design: Studio Joost Grootens | nai010 uitgevers met steun van CROW, het Fonds Collectieve Kennis en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Ceintuurbaan, AmsterdamImpressies dagelijks gebruik.

Essay van Hillie Talens en Marleen Hovens (CROW).
Ceintuurbaan, Amsterdam als voorbeeldproject.


Lasondersingel, Enschede als voorbeeldproject.

Mark