RING BRUSSEL

infrastructuur

Tenderontwerp aansluiting R0-A201 Zaventem


In opdracht van het consortium van DENYS, FCC Construcciónen Viabuild en in samenwerking met ingenieursbureaus Antea Group Belgium en Sener, hebben JAM* architecten en CB5 (onderdeel Antea Group) gewerkt aan het tenderontwerp voor de nieuwe aansluiting van de R0 x A201 ter plaatse van de luchthaven Zaventem (Brussel). JAM* architecten en CB5 zijn verantwoordelijk voor het architectonische en landschappelijke ontwerp.
De Werkvennootschap (Vlaamse overheid) heeft in een concurrentiegerichte dialoog door een aantal partijen voorstellen laten uitwerken met een bijbehorende financiële bieding om te komen tot een DBFM-contract. Ons consortium is uiteindelijk niet als winnaar geselecteerd, maar we zijn wel heel trots op het resultaat.

Het ontwerp betreft een nieuw type aansluiting, een zogenaamde SPI, een Single Point Interchange. Het viaduct over de rondweg van Brussel is geheel voorgesteld in corten staal, evenals de randen van alle op- en afritten, zodat het viaduct in een vloeiende lijn oprijst uit het landschap.

Ook de omgeving van de aansluiting, een gebied van circa 40 hectare, gaat op de schop. De historische beek de Woluwe, die in de jaren zeventig in een rioolstelsel was ondergebracht, wordt weer als open watergang teruggebracht. Het nieuwe park dat ontstaat wordt landschappelijk en ecologisch ingericht. Met de aanleg van de nieuwe aansluiting en het heropenen van de beek ontstaat ook de mogelijkheid om diverse ecologische verbindingszones door het gebied te realiseren.
Door het park liggen ook nieuwe fiets- en wandelpaden, die de omliggende dorpen Diegem, Diegem Lo en Zaventem met elkaar verbinden.

jaar  2021 - 2022

type infrastructuur

locatie Brussel

status tenderontwerp

cliënt DENYS, FCC Construcción en Viabuild

team Jeroen Mensink, André de Hoop, Salomé Suarez Vilas,  Inge Paessens, Andrej Badin, Luuk Tondeur, Shane Kemp, Alberto Fuentes-Valcárcel, Sijvert Commandeur, Manon van den Boom, Belle Boss en Cas Bollen

i.s.m. CB5

aannemer DENYS, FCC Construcción en Viabuild