PRACHTIGE EN KRACHTIGE PLEKKEN
THIRDPLACE

strategie, publicaties

jaar: 2012

type: publicatie

team: Jos Sentel, Jeroen Mensink

grafisch ontwerp: Enchilada

De Vinex Atlas is een compleet, documenterend overzicht van de bouwproductie volgens het programma van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. Alle Vinexwijken zijn hiertoe geïnventariseerd. Circa 50 wijken worden uitgebreid gedocumenteerd en beschreven met o.a. een luchtfoto en een duidelijke plantekening. Hiernaast bevat de Vinex Atlas een volledig tabellarisch overzicht van alle (circa 120) Vinexwijken en deelplannen. Alle deelplannen worden in kengetallen beschreven en hierdoor onderling vergelijkbaar gemaakt.


Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar en op welke manier de totale bouwopgave is gerealiseerd. Een inleidend essay beschrijft de achtergrond en ontwikkeling van de Vinex, zowel het beleid als de praktijk. De Vinex Atlas genereert een compleet overzicht van de Vinexproductie waarbij niet alleen de wijken worden beschreven die de afgelopen jaren de (vak)media hebben gehaald, maar waarbij juist recht wordt gedaan aan de omvang van en diversiteit binnen de enorme bouwopgave van ruim 800.000 gebouwde woningen.

Twaalf praktische tips voor een geslaagd publiek domein.Interview met Jos Sentel over het maken van aantrekkelijke en succesvolle plekken in steden.

Essay over de kernwaarden van een goede 'third place'.Over ThirdPlace en Jos Sentel als plekverbeteraar.

Mark