Vormgeving en Inpassing
Leidse Ring Noord

infrastructuur
Hoe kunnen we een grootschalige verkeerskundige opgave het beste inpassen in de bestaande stad? Deze vraag werd ons gesteld bij de start van het project Leidse Ring Noord. In dit project hebben wij de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige vormgeving en inpassing van de Leidse Ring Noord in zowel Leiden als Leiderdorp. Hiervoor werken we nauw samen met Antea Group.

De Leidse Ring Noord verbindt de A4 met de A44 en maak samen met de RijnlandRoute de nieuwe ring om de binnenstad van Leiden compleet. Het project heeft als doel om de binnenstad van Leiden te ontlasten van autoverkeer. Onze ambitie is om de barrièrewerking van de Leidse Ring Noord voor langzaam verkeer op te heffen.

Het project Leidse Ring Noord wordt uitgevoerd in vijf deelprojecten. De Plesmanlaan is als eerste aan de beurt en ook de Leiderdorpse delen, Engelendaal en Oude Spoorbaan volgen spoedig. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van het deeltraject Schipholweg en ook voor de aanpassing aan de Willem de Zwijgerlaan zijn de eerste studies verricht.


Deelproject 1

Inpassing Plesmanlaan


Onze bijdrage aan het deelproject Plesmanlaan zijn het voorlopig ontwerp (VO) en het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE). Samen met verkeersontwerpers, constructeurs en experts voor kabels en leidingen en fasering hebben we een integraal plan opgesteld waarin we in beeld en woord hebben vastgelegd wat er moet gebeuren.

Al snel bleek dat de wens ruim baan te willen geven aan het langzame verkeer, de fietsers en voetgangers, van groot belang was. Wij hebben hier gehoor aan gegeven door het perspectief en de belangen van alle eindgebruikers altijd scherp voor ogen te houden. Zo zijn we gekomen tot een configuratie met een betere doorstroming voor alle vormen van verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen zonder verkeerslichten de kruising passeren en de auto’s hoeven niet meer te wachten op kruisend langzaam verkeer. Zo zal, als de plannen eenmaal verwezenlijkt zijn, de Leidse Ring voor alle verkeersdeelnemers een prettige route zijn en bijzondere plekken creëren.

Graag feliciteren wij de winnende aannemer Boskalis, die, aan de hand van ons VO en EPvE, de tender heeft gewonnen. Zij zullen met behulp van collega-ontwerpers Bosch & Slabbers en Michel Heesen het uitvoeringsontwerp van het project op zich nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit tot een goed en prachtig einde gaan brengen!
Deelproject 2

Engelendaal

Brug over de Dwarswatering Leiderdorp


Bijzondere vormgeving


Door de huidige opzet van de kruising ontstaan drie onderdoorgangen onder de Plesmanlaan, de Vondellaan en de Darwinweg. Deze zijn door ons samengesmeed tot één doorgaande ruimte voor het langzame verkeer. Deze vormgeving is bijzonder, zeker ten opzichte van het referentieontwerp dat uitging van drie onderdoorgangen die elk een volgens de richtlijnen minimale vereiste breedte hadden. Door in ons ontwerp de onderdoorgangen breder te maken en aan de uiteinden nog verder te verweiden ontstaat een sociaal veiliger stelsel met veel daglicht en overzicht.
Deelproject 3

Oude SpoorwegSamenwerking in 3D


Steeds meer stemmen wij onze werkwijze af op de werkwijze en de software van de ingenieursbureaus waar we mee samenwerken. Dat gebeurt steeds vaker in digitale 3D modellen, waarin we samen aan de uitwerking van de plannen werken en wij die informatie vervolgens gebruiken voor onze 3D impressies. Zo komen we tot een effectievere werkwijze en een meer integrale vorm van samenwerken.jaar 2020 - heden

type VO & EPvE

locatie Leiden & Leiderdorp

status in uitvoering

cliënt Gemeente Leiden & Leiderdorp

team Jeroen Mensink, André de Hoop, Salomé Suárez Vilas, Cas Bollen, Inge Paessens, Stefanos Filippas

aannemer Boskalis (Plesmanlaan)

fotograaf Kees Hummel