GO GEBIEDSONTWIKKELING
IN BEWEGING - TU DELFT

publicaties


jaar: 2014-2017

type: tijdschrift

cliënt: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

team: Agnes Franzen, Jeroen Mensink

grafisch ontwerp: Enchilada

fotograaf: Kees Hummel

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft hebben een aantal jaren een tijdschrift uitgegeven. De redactie voor die nummers is gedaan door Agnes Franzen en Jeroen Mensink. In elk nummer staan ook drie locatieinterviews, waarbij verschillende stakeholders vertellen over een bijzondere gebiedsontwikkeling. Deze gesprekken werden vastgelegd door Jeroen Mensink en de portretten op locaties werden gemaakt door Kees Hummel.Mark