BLOK 55

stedenbouw


jaar: 2015

type: Verkavelingsplan

locatie: IJburg, Amsterdam

status: definitief

cliënt: Waterstad 3

team: Jeroen Mensink, René Kuiken en Martijn Al

aannemer: Van de Klok

fotograaf Kees Hummel

Nadat de ontwikkeling van IJburg door de crisisjaren rond 2009 tot stilstand was gekomen, lag ook blok 55 van IJburg rafelig bij. Alleen langs het water was een rij met woningen gerealiseerd, de rest van het terrein lag nog braak.

Voor de rest van Blok 55 is een verkavelingsplan opgsteld, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en in opdracht van het consortium Waterstad 3, waarmee het project aan marktpartijen werd aanbesteed. Voor de rest van Blok 55 is een verkavelingsplan opgsteld, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en in opdracht van het consortium Waterstad 3, waarmee het project aan marktpartijen werd aanbesteed. 
Naast het verkavelingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld en een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte.
Door een extra binnenstraat te maken - in de vorm van een woonerf - aan de binnenzijde van het blok en een groen, verscholen speelpleintje, ontstaat een gemeenschappelijke buitenruimte voor alle bewoners aan de binnenzijde van het blok.

Van de Klok heeft vervolgens invulling gegeven aan de woningbouwopgave met hun conceptwoningen. Mark