BLOK 32

stedenbouw


jaar: 2015

type: Verkavelingsplan

locatie: IJburg, Amsterdam

status: definitief

cliënt: Waterstad 3

team: Jeroen Mensink, René Kuiken en Martijn Al

aannemer: BAM woningbouw

De ontwikkeling van IJburg heeft een aantal jaren stilgelegen, de woningmarkt lag op z'n gat. Nu de crisis voorbij is en de woningmarkt weer vlot aantrekt, worden de braakliggende kavels in sneltreinvaart herontwikkeld. Ook blok 32 krijgt een aangepast programma (grondgebonden woningen, geen appartementen) en daarvoor moest in korte tijd een nieuw plan gemaakt worden.
Voor Blok 32 op Haveneiland (IJburg) heeft JAM* daarom een nieuw verkavelingsplan, een richtingsplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze is vervolgens als aanbestedingsdocument op de markt gebracht, waarna vijf combinaties van aannemers en architecten een voorstel voor de uitwerking hebben gedaan. De combinatie BAM en INBO heeft de competitie gewonnen en zal het plan in de komende periode tot uitvoer brengen.Mark