AMBITIEDOCUMENT A20

infrastructuur


jaar: 2009-2010

type: Ambitiedocument

locatie: Zuid-Holland

status: uitgevoerd

cliënt: Rijkswaterstaat, dienst Zuid-Holland

team: Jeroen Mensink, Arjen Zaal

in samenwerking met: Rob Aben, landschapsarchitect

fotograaf: Kees Hummel

Het Ambitiedocument voor het nieuwe knooppunt voor de afslag Moordrecht en de aansluiting op de toekomstige Moordrechtboog volgt op de Quick Scan A20, Terbregseplein - Gouwe Aquaduct.
In het Ambitiedocument zijn de ontwerpuitgangspunten voor de landschappelijke inpassing en de architectonische uitwerking van de nieuwe civiele kunstwerken vastgelegd. Dit document is onderdeel van de contractstukken die als uitvraag op de markt worden gebracht door Rijkswaterstaat.Het nieuwe viaduct over de A20 ligt in het verlengde van het nieuwe viaduct over de spoorlijn Utrecht - Gouda - Den Haag / Rotterdam.

Grote bundels infrastructuur doorsnijden het typische Hollandse polderlandschap.

Het talud van de afrit temidden van de polderverkaveling met slootjes en weilanden.

Achteroverhellende en naar buiten toe openende tunnelwanden zorgen voor een sociaal veilige ervaring voor de fietser.

Plankaart met een overzicht van alle nieuwe civiele kunstwerken rondom de nieuwe afslag Moordrecht, inclusief de voorbereiding voor de Moordrechtboog.

Mark