AMBITIEDOCUMENT A16

infrastructuur


jaar: 2016-2017

type: Ambitiedocument

locatie: Zuid-Holland

status: aanbesteed

cliënt: Rijkswaterstaat, dienst Zuid-Holland

team: Jeroen Mensink, André de Hoop

aannemer: nog niet bekend

fotograaf: Kees Hummel
De aansluiting van de N3 op de A16 bij Dordrecht gaat op de schop, het verkeer loopt nu al vast op dit knooppunt en dat wordt met de aanleg van de bedrijventerrein Dordtse Kil IV alleen nog maar erger.
Ten behoeve van de aanbesteding hebben we eerste een ruimtelijke analyse van de huidige situatie gemaakt en op basis daarvan het Ambitiedocument (ook wel Esthetisch Programma van Eisen genoemd) voor de uitvraag opgesteld. Dit document is, samen met de technische specificaties die door Rijkswaterstaat zijn opgesteld, onderdeel van het contract.
De bestaande onderdoorgang onder de A16 ter plaatse van de Wieldrechtse Zeedijk (rechts) moet aanzienlijk worden verlengd. Dat vraagt om een sociaal veilig en bij de historische context van de dijk passende oplossing.

De huidige onderdoorgang is grauw van de vuilstrepen, is onder de graffiti gespoten en is voorzien van een provisorisch geluidsscherm.

  

Mark