Vormgevings- en inpassingsdocument A4

infrastructuur


jaar: 2018 - 2020

type: Vormgevings- en Inpassingsplan

locatie: Zuid-Holland

status: PSU

cliënt: Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud

team: Jeroen Mensink, André de Hoop en Stefanos Filippas

in samenwerking met: Flow4 (Antea Group, Movares, Goudappel Coffeng en Infram)

fotograaf: Kees Hummel

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor het opstellen van het Vormgevings- en Inpassingsplan (VIP) voor de A4 Haaglanden - N14 gegund aan JAM* architecten. Voor de planuitwerking zullen we de komende twee jaar nauw samenwerken met Rijkswaterstaat en de ingenieurs van de combinatie Flow4 (Antea Group, Movares, Goudappel Coffeng en Infram), die tegelijkertijd ook zullen werken aan de verkenning voor het traject vanaf de N14 tot Burgerveen.

Het Vormgevings- en Inpassingsplan draagt zorg voor de zorgvuldige, integrale ruimtelijke inpassing (zowel landschappelijk als architectonisch) van de capaciteitsuitbreiding op de A4 Haaglanden vanaf de Ketheltunnel bij Schiedam tot knooppunt Leidschendam. Ook de N14 richting de kust, waar enkele nieuwe ongelijkvloerse kruisingen zullen komen, maakt onderdeel uit van het project. Het doel is betere doorstroming op de A4 - een van de drukste snelwegen van Nederland - en het onderliggende wegennet, met oog voor alle dwarsverbindingen onder en over de snelweg. Belangrijke onderwerpen die bij de planuitwerking aan bod komen zijn het realiseren van extra waterberging, geluidswerende voorzieningen en aanpassingen aan bestaande civiele kunstwerken. Ook gaan we actief op zoek naar kansen voor duurzaamheid en circulariteit.

Het plan borduurt voort op de Visie die eerder is opgesteld door Maxwan, levert een inhoudelijke bijdrage aan het Tracébesluit en zal voorsorteren op de toekomstige aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Vrijdag 22 juni 2018 zijn we voortvarend van start gegaan en hebben we uitgebreid kennis gemaakt met het projectteam van zowel de opdrachtgever als de betrokken ingenieursbureaus. Zoals voor alle grote en kleine infrastructuur, werken we ook voor dit project samen met landschapsarchitect André de Hoop.


De verdiepte ligging van de A4 t.p.v. RijswijkBuiten legt de nadruk op het stadspark met woontorens aan weerszijden van de snelweg.
   
Middagdrukte op de A4 tussen Den Haag-Zuid en Delft-Zuid
    
De kruising N14 - Noordsingel, een complexe stapeling van infrastructuur, stad en landschap
   


Mark