VIP + EPvE A4 Burgerveen

infrastructuur
Het traject A4 Burgerveen - N14 sluit naadloos aan op het traject A4 Haaglanden - N14, waarvoor we ook het Vormgevings- en Inpassingsplan mochten maken voor Rijkswaterstaat. Voor de A4 Burgerveen - N14, dat in tijd achter de planvorming voor de A4 Haaglanden - N14 komt, hebben we een concept VIP (Vormgevings- en Inpassingsplan) gemaakt en zouden we starten met het opstellen van het EPvE (Esthetisch Programma van Eisen). Door de landelijke problematiek rondom stikstof, is het project echter langdurig gepauzeerd en zijn alle werkzaamheden stilgelegd.  
 

Het project is bedoeld om de doorstroming op de A4 te verbeteren en een aantal knelpunten op te lossen. Een van die knelpunten is het oude Ringvaartaquaduct in de A4 onder de Haarlemmer Ringvaart. De middelpijler in het oude viaduct is veroorzaker van vele verkeersongevallen en daarom is besloten het aquaduct geheel te vervangen. In ons voorstel wordt het vervangende aquaduct grotendeels gelijk aan het tien jaar eerder nieuwe aangelegde aquaduct voor de richting Amsterdam.


De opzet is in het voorstel voor de vormgeving en de inpassing weliswaar gelijk, in de detaillering en de uitwerking worden subtiele verschillen aangebracht. Na afronding van de werkzaamheden zullen de twee aquaducten samen een nieuw, gelijkvormig civiel kunstwerk vormen en zich onderscheiden van het aquaduct voor de HSL, direct naast de A4.

Voor de rest van het traject zijn inpassingsprincipes geformuleerd, om de zorgvuldige inpassing in het landschap van het Groene Hart te garanderen. Daar horen ook de voorstellen voor nieuwe geluidschermen bij.

jaar 2021 - 2022

type Vormgevings- en Inpassingsplan & Esthetische Programma van Eisen

locatie A4 Burgerveen - N14

status Concept 

cliënt Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud

team Jeroen Mensink, André de Hoop,  Salomé Suarez Vilas, Inge Paessens, Stefanos Filippas, Shane Kemp, Luuk Tondeur, Jeroen van Rijsbergen, Andrej Badin, Linda Verdoold, Belle Boss

in samenwerking met Flow4 (Antea Group, Movares, Goudappel Coffeng)