keywords

*

*

*

*

publicaties (17)

*

Go, gebiedsontwikkeling in beweging

Go, gebiedsontwikkeling in beweging

'Go, gebiedsontwikkeling in beweging' is een nieuw tijdschrift, gemaakt door de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Samen met Agnes Franzen is Jeroen Mensink redacteur en verantwoordelijk voor de halfjaarlijkse verschijning. …

Stromen & Verblijven

Stromen & Verblijven

Een goed verkeersontwerp resulteert in een efficiënte en op een veilige doorstroming gerichte buitenruimte, terwijl een goede openbare ruimte prettig is om te verblijven. De twee vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, hebben verschillende uitgangspunten die vaak loodrecht op elkaar staan. Stromen en verblijven brengt voor het eerst beide vakdisciplines …

*

*

Prachtige en krachtige plekken

Prachtige en krachtige plekken

De publicatie ‘Prachtige en krachtige plekken’ gaat over het maken van succesvolle plekken in de stad, zoals gezien door Jos Sentel van ThirdPlace. In de publicatie vertelt Sentel uitgebreid over zijn visie …

Publiek domein

Publiek domein

Publiek domein is een eerste verkenning om grip te krijgen op het abstracte begrip publiek domein. Vijf pogingen zijn daartoe ondernomen die allemaal niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Deze omtrekkende …

RijswijkBuiten

RijswijkBuiten

RijswijkBuiten dossier 2 is verschenen. Download 'm hier in z'n geheel! …

*

Slim vlottrekken

Slim vlottrekken

Het bulletin bij het gelijknamige praktijkcongres Slim Vlottrekken brengt de stand van zaken in gebiedsontwikkeling in Nederland kort en bondig in beeld met essays, interviews en een achttal projecten uit heel Nederland. …

Gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid

Gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid

Donderdag 17 november 2011 wordt aan de TU Delft de publicatie 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit, dossier Rijswijk-Zuid' gepresenteerd tijdens een middag bomvol lezingen en discussie. …

MaxDak

MaxDak

Een groot deel van de daken in Nederlandse steden is plat. De mogelijkheden die platte daken bieden, worden in Nederland en ook in Amsterdam nog nauwelijks benut.
Al deze daken kunnen groen …

*

ZIT- & andere oefeningen

ZIT- & andere oefeningen

‘ZIT- & andere oefeningen’ is het verjaardagscadeau van Jan Brouwer aan zijn vrienden en relaties ‘in verband met zijn 75e verjaardag’. Het zitten verwijst naar Brouwers recente focus op het ontwerpen …

Europa en de architecten

Europa en de architecten

'Europa en de Architecten' is het advies van Jan Brouwer, opgesteld in opdracht van de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, over de strubbelingen rondom het proces van Europees aanbesteden. De publicatie kwam …

Vinex Atlas

Vinex Atlas

De Vinex Atlas is een compleet, documenterend overzicht van de bouwproductie volgens het programma van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. Alle Vinexwijken zijn hiertoe geïnventariseerd. Circa 50 wijken worden …

*

Steden vol ruimte

Steden vol ruimte

Wereldwijd gaan steden steeds minder efficiënt om met de beschikbare ruimte. Daarnaast neemt het persoonlijk grondgebruik drastisch toe; in Nederland bijvoorbeeld is het in de afgelopen eeuw twaalf keer zo groot geworden. …

Al Manakh, Global Agenda

Al Manakh, Global Agenda

"The world is running out of places where it can start over." Rem KoolhaasAl Manakh offers a detailed analysis of the history, culture and architecture of The Gulf region including Kuwait, Bahrain, …

Machinekamer Snelweg

Machinekamer Snelweg

Nederland wordt steeds mobieler. De actieradius van de Nederlander neemt nog immer toe. Deze toenemende mobiliteit doet nieuwe vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld aangaande de wijze waarop wij onze infrastructuur ruimtelijk moeten inpassen. Maar …

*

Design & Construct

Design & Construct

De publicatie 'Design & Construct, kans of keurslijf' van de Rijksadviseur Infrastructuur van het Atelier Rijksbouwmeester is een onderzoek naar het functioneren van Design & Construct aanbestedingen op het gebied van infrastructuur, …

Monografie Zwarts & Jansma Architecten

Monografie Zwarts & Jansma Architecten

De samenwerking vanaf 1990 tussen Moshé Zwarts en Rein Jansma is voortgekomen uit een bovenmatige mathematische interesse, een fascinatie voor techniek, en plezier in ontwerpen. Gezien de omvang van hun oeuvre is …

Cities in Transition

Cities in Transition

Cities in Transition deals with the effects of globalization and internationalization in relation to urbanism and critical assessment in contemporary theory. The book brings together internationally known authors from many countries including …

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman