document

*

ZIT- & andere oefeningen

ZIT- & andere oefeningen — 75 jaar Jan Brouwer

Omslag

*

*

ZIT- & andere oefeningen

— 75 jaar Jan Brouwer

‘ZIT- & andere oefeningen’ is het verjaardagscadeau van Jan Brouwer aan zijn vrienden en relaties ‘in verband met zijn 75e verjaardag’. Het zitten verwijst naar Brouwers recente focus op het ontwerpen van stoelen en meubelen. Al zijn hele architectenbestaan – begonnen met de stoelen voor zijn studentenkamer in Delft – ontwerpt Jan Brouwer stoelen en andersoortig meubilair. Soms voor de gebouwen waarvoor hij de plannen maakte, soms als zelfstandige producten. Na een aantal jaren bemoeienis met grootschalige infrastructurele projecten als Rijksadviseur Infrastructuur, heeft zijn aandacht zich de afgelopen paar jaren steeds meer verlegd naar het ontwerpen en maken van meubelen. Deze publicatie is - naast verjaardagsgeschenk - een mooie aanleiding geweest om een aantal van die ontwerpen uit te werken tot prototypen.

De publicatie, een lijvig boekwerk van ruim 270 pagina’s, gaat in op de relatie tussen het maken van gebouwen en het ontwerpen van meubelen door de ogen van de oud-hoogleraar Bouwtechnologie van de TU Delft. Net zoals bij andere ontwerpers die zich op meer vlakken begeven, zijn de gebouwen en de meubelen het resultaat van dezelfde visie en ontwerpuitgangspunten. Het streven naar ‘constructieve en productieve’ logica, in het geval van Brouwer. De ontwerpen tonen duidelijk herkenbaar de krachten die erop aangrijpen en laten zien met welke productietechnieken de gebouwen en stoelen zijn gemaakt.

Na een introductie van Jan Brouwer spreekt Renée Borgonjen in de inleiding met hem over het maakproces en de lol van het uitvinden. Daarna volgt een catalogus van ontwerpen (en prototypen) van stoelen, lampen en kasten, die bij voldoende belangstelling in productie zullen worden genomen. In het afsluitende deel wordt de architectuur van Brouwer tegen het licht gehouden, gezien in relatie tot deze nieuwe meubelen. Daarbij worden ook een tiental opmerkelijke projecten uit zijn oeuvre nader toegelicht.

ZIT- & andere oefeningen, uitgave ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Jan Brouwer. Met bijdragen van Jan Brouwer, Renée Borgonjen, Jeroen Mensink en Casper Postmaa. Ontwerp: Patricia Brouwer Design. (ISBN/EAN 978-90-816461-1-6).

  • type — publicatie

  • status — verschenen

  • team — Jan Brouwer, Renee Borgonjen, Jeroen Mensink, Casper Postmaa

  • grafisch ontwerp — PB Design

  • keyword — publicaties (17), alle keywords

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman