document

*

Vinex Atlas

Vinex Atlas

omslag

*omslag*tabelarium*Vinex in vogelvlucht*Vleuterweide, Leidsche Rijn, Utrecht*De Vijfhoek, Deventer*Het Jeurlink, De Vijfhoek, Deventer*Daliënwaerd, Haverleij, \\\'s-Hertogenbosch*Hoofddorp, Floriande*Apeldoorn, Osseveld-Oost, De Romantische Tuin*

*

*

Vinex Atlas

De Vinex Atlas is een compleet, documenterend overzicht van de bouwproductie volgens het programma van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. Alle Vinexwijken zijn hiertoe geïnventariseerd. Circa 50 wijken worden uitgebreid gedocumenteerd en beschreven met o.a. een luchtfoto en een duidelijke plantekening. Hiernaast bevat de Vinex Atlas een volledig tabellarisch overzicht van alle (circa 120) Vinexwijken en deelplannen. Alle deelplannen worden in kengetallen beschreven en hierdoor onderling vergelijkbaar gemaakt. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar en op welke manier de totale bouwopgave is gerealiseerd. Een inleidend essay beschrijft de achtergrond en ontwikkeling van de Vinex, zowel het beleid als de praktijk. De Vinex Atlas genereert een compleet overzicht van de Vinexproductie waarbij niet alleen de wijken worden beschreven die de afgelopen jaren de (vak)media hebben gehaald, maar waarbij juist recht wordt gedaan aan de omvang van en diversiteit binnen de enorme bouwopgave van ruim 800.000 gebouwde woningen.

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman