nieuws

*

22 november 2013 — Stromen en verblijven

Stromen en verblijven — een open en openbaar gesprek

foto uit het betreffende boek

*

*

Stromen en verblijven

— een open en openbaar gesprek

Recent verscheen de publicatie ‘Stromen en verblijven. Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte.’ Daarin wordt duidelijk dat twee belangrijke vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, nogal verschillende uitgangspunten hebben die vaak loodrecht op elkaar staan.
Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is echter noodzakelijk voor een optimaal integraal ontwerp.

In een open en openbaar gesprek met vertegenwoordigers uit beide vakgebieden, samenstellers en auteurs van het boek en het publiek wordt op 22 november in ARCAM geprobeerd een stap dichter bij die betere samenwerking te komen.
Om de betrokkenen te verleiden hun posities te verlaten en te komen tot een integraal ontwerp is het onvermijdelijk de standpunten nogmaals te laten toelichten.
In een open en constructief gesprek onder leiding van moderator JaapJan Berg zal vervolgens geprobeerd worden enige vooruitgang en resultaten te boeken.
Tijdens het gesprek zullen vooroordelen, spraakverwarring en goede (en minder goede) voorbeelden van stadsstraten in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Enschede Zwolle en Maastricht de revue passeren.

Met voormalig Rijksadviseur Infrastructuur Jan Brouwer, Ton Schaap (DRO, Amsterdam), Marleen Hovens (CROW), Marc Verheijen (Lector Infratecture) en Jeroen Mensink (redacteur van Stromen en verblijven). Het gesprek staat onder leiding van JaapJan Berg.

15:30 Inloop
 
16:00 Opening en welkomstwoord door ARCAM, Maaike Behm
 
16:10 Inleiding op ‘integraal ontwerpen voor stromen en verblijven’, Jeroen Mensink
 
16.20 De stand- en uitgangspunten van de verkeerskundigen, Marleen Hovens
 
16:30 De stand- en uitgangspunten van de stedenbouwkundigen, Ton Schaap
 
16:40 In samenwerking naar optimaal integraal ontwerp (debat o.l.v. JaapJan Berg)
Deelnemers: Jan Brouwer, Ton Schaap (DRO, Amsterdam), Marleen Hovens (CROW), Marc Verheijen (Lector Infratecture), Jeroen Mensink (redacteur van Stromen en verblijven) en het publiek.
 
17.15 Afronding en conclusies door JaapJan Berg
 
17:25 Slotwoord door Jan Brouwer
 
17:30 Afsluiting plus borrel
 
18:30 Einde

*

*

*

meer nieuws

*

Column Stedebouw & Architectuur

Column Stedebouw & Architectuur

Voor het tijdschrift Stedenbouw & Architectuur schreef Jeroen Mensink over het in een hand houden van ontwerp en uitvoering van gebouwen. Klik op de link voor de pdf of lees het tijdschrift …

JAM* en VEVAP bundelen krachten

JAM* en VEVAP bundelen krachten

JAM* architecten & VEVAP landschapsarchitectuur hebben de handen ineen geslagen en bundelen vanaf nu hun krachten voor ruimtelijke projecten op het gebied van zowel grote als kleine infrastructuur. …

Gastoptreden Straten van Amsterdam

Gastoptreden Straten van Amsterdam

Voor het TV-programma 'Straten van Amsterdam' van de Amsterdamse zender AT5 werd Jeroen Mensink uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de James Bradleystraat op IJburg. De presentator Frank Awick zocht …

*

meer nieuws…

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman