document

*

Placemakers

Placemakers — Co-creatie met jongeren bij gebiedsontwikkeling

Omslag

*

*

Placemakers

— Co-creatie met jongeren bij gebiedsontwikkeling

Placemakers is de titel van het onderzoek naar co-creatie met jongeren bij gebiedsontwikkeling. Het onderzoek is verricht in het kader van 'Nederland wordt anders' van het atelier Rijksbouwmeester en het onderwerp van ons lab werd aangedragen door woningcorporatie Ymere.

In drie intensieve maanden hebben we studie gedaan naar de onderwerpen 'co-creatie', 'jongeren', gebiedsontwikkeling en 'placemaking'. Daarvoor hebben we literatuur bestudeerd en lezingen van experts georganiseerd op onze werklocatie bij FabrYque. Drie locaties in Amsterdam werden vervolgens proeftuin voor co-creatie. In het Westpoort zijn we een samenwerking met studenten van het Media college Amsterdam aangegaan, in het Eenhoorngebied zijn we overgegaan tot het aannemen van Junior Consultants die zelf met plannen voor hun woongebied zijn gekomen en op Zeeburgereiland hebben we onze initiatieven met jongeren onderdeel gemaakt van de aanstaande brandingcampagne die op het eiland gaat plaatsvinden.

Het voorlopige eindresultaat is een handboek met onze bevindingen en handige overzichten van relevante literatuur en voorbeeldprojecten. In het theoretisch kader worden de basisbegrippen van co-creatie met jongeren uiteen gezet. Een vervolg is nodig om het onderwerp verder uit te diepen. Door op de huidige en op nieuwe locaties verder ter werken aan onze bottom-up benadering hopen we meer input te verzamelen voor ons handboek, die we op termijn hopen te publiceren.

  • type — onderzoek

  • cliënt — atelier Rijksbouwmeester, Ymere

  • team — Jeroen Mensink (mentor) en de deelnemers aan onderzoekslab Placemakers: Amber Beernink, Carst Abma, Cecile Raas, Jesse Lavalaye, Katusha Sol, Marlou de Jong, Naomi Hoogervorst, Neeltje Tops, Ronald Boer, Stefanie Tumewu, Yifat Levron

  • locatie — FabrYque, Ymere

  • links — Nederland wordt anders

  • keyword — onderzoek (11), alle keywords

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman