document

*

MaxDak

MaxDak — Duurzaam multifunctioneel gebruik van nieuwe en bestaande daken

SCHREEUW HET VAN DE DAKEN!

*SCHREEUW HET VAN DE DAKEN!*omslag*

*

*

MaxDak

— Duurzaam multifunctioneel gebruik van nieuwe en bestaande daken

Een groot deel van de daken in Nederlandse steden is plat. De mogelijkheden die platte daken bieden, worden in Nederland en ook in Amsterdam nog nauwelijks benut.
Al deze daken kunnen groen worden, een waterbergende functie vervullen en een belangrijke bron zijn van duurzame energieopwekking. En door daken te vergroenen, leveren ze een bijdrage aan de beperking van de CO2-uitstoot en het zogenaamde ‘urban heating effect’ en leveren ze een bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. Daken kunnen ook geschikt gemaakt worden als verblijfsruimte om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar ‘extra’ leefruimte, zoals dakterrassen, daktuinen en moestuinen, in dichtbevolkte, stedelijke gebieden. Het onderwerp staat op dit moment volop in de belangstelling, zoals ook te zien is in publicaties deze weken in o.a. Het Parool (duurzaamheidsbijlage) en het tijdschrift voor Stedenbouw en Architectuur.
Ideeën voor een beter gebruik van daken stranden vaak op (veronderstelde) regelgeving, hoge kosten voor aanleg, beheer en onderhoud, en op het oog onverenigbare claims. In MaxDak wordt aangetoond aan dat er veel mogelijkheden zijn om op het dak gelijktijdig verschillende ambities te verwezenlijken.
De studie is uitgevoerd door JAM* architecten in samenwerking met Merosch (een adviesbureau voor duurzaamheid). Als case studie is een bestaand en een nieuw dak van corporatie Eigen Haard in Wibaut aan de Amstel gekozen.
Opdrachtgever is Gemeente Amsterdam in de hoedanigheid van Programma Klimaat en van Projectbureau Wibaut aan de Amstel.

Deze publicatie verschijnt 12 juli 2011 en wordt aangeboden door wethouder Maarten van Poelgeest aan Nico Nieman en Chrétien Mommers, directie van Eigen Haard. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

16.00-16.10 uur: Inloop
16.10-16.15 uur: Inleiding en welkom door Bart Veilbrief, projectbureau Wibaut aan de Amstel
16.15-16.45 uur: Lezing door Christoph Maria Ravesloot, Lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid (Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zuyd) over het gebruik van daken door de jaren heen
16.45-17.00 uur: Toelichting op studie MaxDak door Jeroen Mensink van JAM* architecten
17.00-17.10 uur: Overhandiging boekje door wethouder Maarten van Poelgeest aan Nico Nieman en Chrétien Mommers, directie van Eigen Haard en aftrap voor de discussie.
17.10-17.40 uur: Discussie met panel en publiek aan de hand van stellingen. In het panel: Jeroen Mensink, Christoph Maria Ravesloot en vertegenwoordigers van Eigen Haard en de gemeente Amsterdam.
17.40-18.00 uur: Borrel.

  • type — Publicatie

  • cliënt — Gemeente Amsterdam, Programmabureau Klimaat en Energie en het Projectbureau Wibaut aan de Amstel

  • status — verschijnt binnenkort

  • team — Jeroen Mensink, Arjen Zaal, Ronald Schilt en Robbert van Rijswijk

  • grafisch ontwerp — Enchilada

  • keyword — publicaties (17), alle keywords

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman