nieuws

*

25 maart 2011 — Vernieuwing Jacob Geelbuurt

Vernieuwing Jacob Geelbuurt — stedenbouwkundig conceptbeeld

Jacob Geelstraat

*Jacob Geelstraat*Impressie van de nieuwe Jacob Geelstraat. De gelijkvormige portieketageflats hebben plaatsgemaakt voor een gevarieerd woonmilieu. Particulier opdrachtgeverschap, individueel en collectief, behoort hier ook tot de mogelijkheden.*De groenzone langs het spoor wordt een buurtpark met recreatiefuncties en woningen die direct grenzen aan het park.*Het nieuwe Jacob Geelplein geeft de buurt een nieuw hart. De bewoners zelf hebben gevraagd om een centrale plek voor ontmoeting in de Jacob Geelbuurt. Ook de nieuwe basisschool zal aan dit plein komen te staan.*Impressie van de nieuwe Jacob Geelstraat met veel grondgebonden woningen en aan de parkzijde enkele hogere appartementengebouwen.*vogelvlucht impressie nieuwe Jacob Geelbuurt*

*

*

Vernieuwing Jacob Geelbuurt

— stedenbouwkundig conceptbeeld

De Jacob Geelbuurt ligt middenin de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, direct naast station Lelylaan. De structuur van de wijk is in de jaren ’30 door Cornelis van Eesteren vastgelegd in het A.U.P. De gebouwen dateren van eind jaren ’50, begin jaren ’60. De buurt, met een eenzijdig een verouderd woningaanbod, is dringend toe aan vernieuwing. Uiteraard moet daarbij het groene en open karakter van de Jacob Geelbuurt behouden blijven.

Woningcorporatie de Alliantie werkt nauw samen met Stadsdeel Nieuw-West aan een integraal vernieuwingsplan voor de buurt. Met name de oostzijde en de voorzieningenstrook worden daarin flink aangepakt.

In opdacht van de Alliantie heeft JAM* architecten een stedenbouwkundig conceptbeeld voorgesteld voor de fysieke vernieuwing van de buurt. De vraag was om een aantrekkelijk en onderscheidend, groenstedelijk woonmilieu te ontwerpen, wat recht doet aan de oorspronkelijke uitgangspunten van Van Eesteren. Speerpunten in ons voorstel zijn ‘duurzaamheid’ en ‘ruimte voor particulier initiatief’. Het plan loopt daarmee vooruit op de doelstelling van de gemeente Amsterdam om vanaf 2015 alleen nog maar klimaatneutraal te bouwen. Daarnaast worden in ons voorstel bewoners niet alleen betrokken bij het planproces, maar krijgen ook de mogelijkheid om hun eigen woning te realiseren.

Op basis van dit stedenbouwkundig conceptbeeld heeft de Alliantie en het Stadsdeel besloten om ons te vragen dit beeld verder uit te werken als onderdeel van het vernieuwingsplan dat in 2011 moet worden vastgesteld.

  • datum — 25 maart 2011

  • type — stedenbouwkundig conceptbeeld

  • cliënt — de Alliantie

  • team — Frans de Roos, Peter Groenhuijzen (de Alliantie), Geertje Kuijt, Ilse Karman (Stadsdeel Nieuw-West), Nanny de Jager (communicatieadviseur), Job van Schuppen (Inbo), Jeroen Mensink, Arjen Zaal, Katusha Sol, Veronika Kovacsova (JAM*) en Rob Aben (Rob Aben Landschapsarchitectuur)

  • locatie — Jacob Geelbuurt, Westelijke Tuinsteden, Amsterdam

  • downloads — jacob geel nieuws 5 [.pdf]

*

*

*

meer nieuws

*

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Landschap als vestigingsvoorwaarde

Het afgelopen half jaar hebben we samen met de Vereniging Deltametropool gewerkt aan een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De uitkomsten …

Column Vinex 2.0

Column Vinex 2.0

Een nieuwe column voor het tijdschrift Stedebouw & Architectuur over de aanstaande grote ruimtelijke opgave waar Nederland voor staat en de verrassende overkomsten met de opgave uit de tijd van de Vierde …

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling naar een circulair kantoor

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling naar een circulair kantoor

Voor de nieuwe locatie van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling moest een bestaand kantoorgebouw naast de ingang van de Velsertunnel worden verbouwd om het geschikt te maken voor de groeiende organisatie van het …

*

meer nieuws…

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman