document

*

Europa en de architecten

Europa en de architecten — Advies over Europese Aanbestedingen

omslag

*

*

Europa en de architecten

— Advies over Europese Aanbestedingen

'Europa en de Architecten' is het advies van Jan Brouwer, opgesteld in opdracht van de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, over de strubbelingen rondom het proces van Europees aanbesteden. De publicatie kwam tot stand in samenwerking met Architectuur Lokaal. Wat gaat er mis, wat kan er beter en hoe gaan we dat doen? Met een probleemstellende notitie van Cilly Jansen, drie rondetafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van architecten, adviesbureaus en opdrachtgevers. Daarnaast interviews met Jeroen van Schooten, Wouter Stolwijk, Adri Duivesteijn en Max van Aerschot. Het boek eindigt met het advies van Jan Brouwer. Op donderdag 3 december 2009 uitgereikt tijdens de Tweede Europese Aanbestedingendag in Amersfoort.

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman