document

*

Design & Construct

Design & Construct — kans of keurslijf

cover

*

*

Design & Construct

— kans of keurslijf

De publicatie 'Design & Construct, kans of keurslijf' van de Rijksadviseur Infrastructuur van het Atelier Rijksbouwmeester is een onderzoek naar het functioneren van Design & Construct aanbestedingen op het gebied van infrastructuur, met suggesties voor verbetering voor de toekomst. Daarin wordt voor het eerst voorgesteld om ambitiedocumenten te maken voor grote werken.
Voor infrastructuurprojecten is onlangs een nieuwe aanneemvorm ingevoerd, het zogeheten Design & Construct (D&C). De Rijksadviseur Infrastructuur heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de mogelijkheden om deze werkwijze te combineren met het waarborgen van ontwerpkwaliteiten. De uitkomst, het advies Design & Construct, kans of keurslijf, werd in november 2005 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse studiedag van de Vormgevingsadviesgroep (VAG) van Rijkswaterstaat.

Volgens het advies zijn D&C en kwaliteitsborging goed te combineren, mits D&C niet als keurslijf wordt toegepast. Per opgave moet nauwkeurig worden beoordeeld of het project in aanmerking komt voor D&C. In het advies pleit de Rijksadviseur voor het opstellen van een document waarin mede ten behoeve van de aanbiedende partijen de gewenste ontwerp- en vormgevingskwaliteit wordt omschreven, inclusief het opstellen van een beoordelingskader. Volgens de Rijksadviseur zijn projecten met een hoge mate van standaardisatie bij uitstek geschikt voor D&C. Voor specifieke projecten die veel innovatie vragen en waarvan de uitkomst nog onzeker is, adviseert hij echter geen D&C toe te passen.
Naar aanleiding van het advies voert de Rijksadviseur Infrastructuur intensieve gesprekken met vertegenwoordigers van het Ministerie van V&W / Rijkswaterstaat, met als doel om inhoudelijk en procedureel te onderzoeken hoe D&C tot optimale resultaten
kan leiden.

*

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman