werk

*

Quick Scan Rijksweg A20

Quick Scan Rijksweg A20 — Terbregseplein - Gouwe Aquaduct

landschap

*landschap*cover Quick Scan*gebouwde omgeving*civiele kunstwerken*mentale kaart*voorgestelde laan*

*

*

Quick Scan Rijksweg A20

— Terbregseplein - Gouwe Aquaduct

De Quick Scan A20, Terbregseplein - Gouwe Aquaduct, is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met het oog op de nieuwe aansluiting bij Moordrecht en de voorbereiding van de Moordrechtboog.
De Quick Scan is een ruimtelijke analyse van de A20 en onderzoekt zowel de ligging van het tracé in het landschap (Zuidplaspolder en Alexanderpolder) als de beleving van de automobilist die van de weg gebruik maakt. Het is een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied en aan de weg zelf. Alle betrokken partijen in het gebied, de omliggende gemeenten, de Provincie, Rijkswaterstaat (Ministerie V&W), Dienst Landelijk Gebied (Ministerie LNV) en het Waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard worden bij dit onderzoek uitvoerig geconsulteerd.

De fase van de Quick Scan is afgerond en momenteel werken we aan de volgende stap, het Ambitiedocument voor de nieuwe aansluiting Moordrecht. Daarin stellen we de ontwerpuitgangspunten vast voor de landschappelijke inpassing en de architectonische uitwerking van de nieuwe civiele kunstwerken die moeten worden aangelegd. Dit Ambitiedocument zal bij de contractstukken worden toegevoegd die worden aangeboden aan marktpartijen als Design & Construct-aanbesteding.

*

*

*

meer werk

*

Circulair kantoor Lokhorst Bouw en Ontwikkeling

Circulair kantoor Lokhorst Bouw en Ontwikkeling

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling groeide uit de jas en moest op zoek naar een groter kantoor. Pal naast de Velsertunnel werd een leegstaand kantoorgebouw betrokken. Voor een bescheiden budget werd het gebouw …

Nieuwe Herengracht

Nieuwe Herengracht

Eind vorige eeuw verscheen aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam een bijzonder gebouw van de hand van architect Tjaarda Mees, op de plek waar zich voorheen de poort naar het binnenterrein bevond. …

Lucent terrein, Hilversum

Lucent terrein, Hilversum

Begin 2016 is het Stedenbouwkundig Plan voor het Lucentterrein in Hilversum afgerond. Met de transformatie van het Lucentterrein (in totaal 3,8 hectare) gaan de Alliantie en de gemeente Hilversum het bestaande kolossale …

*

meer werk…

*

*

*

*

*

*

*

© 2008 Jeroen Mensink — Design, CMS & Code Joris Landman